label rouge kip

Lekkere label rouge kip is verkrijgbaar in Zandvoort. De kip van het keurmerk Label Rouge, die je kunt kopen in Zandvoort, is van hoogwaardige kwaliteit en staat bekend om de betere smaak in vergelijking met die van haar soortgenoten van pluimveebedrijven zonder dit merk. Niet alleen de kip, ook haar eieren zijn significant lekkerder. Wat het keurmerk inhoudt en wat maakt dat het een positieve invloed heeft op de kip en het ei wordt in deze blog beschreven.

Wat is een Label Rouge kip eigenlijk, die je kunt krijgen in Zandvoort?

De Label Rouge kip die je in Zandvoort kunt kopen komt van een pluimveebedrijf dat nog traditioneel is ingericht. Het label is in 1965 opgericht met de bedoeling om het voor dit soort bedrijven mogelijk te maken zich beter te kunnen profileren. De pluimveebedrijven die de Label Rouge kip produceren, welke je in Zandvoort kunt vinden, hebben de waarden van vroeger en de daarmee samenhangende leefomstandigheden voor de kip behouden. Dit houdt in dat de productie van kippen en eieren nog op kleinere schaal plaatsvindt dan waarvan tegenwoordig sprake is in de hedendaagse pluimveebedrijven. De Label Rouge kip heeft een vrije uitloop en krijgt een twee keer zo lange tijd om te kunnen uitgroeien tot het ideale gewicht dan bijvoorbeeld de zogenaamde plofkip. Deze tijd om te kunnen rijpen en het stressvrije leven komt de kwaliteit van het leven en het welzijn van de kip ten goede. Dat zich vertaalt in een superieur stuk vlees, betere eieren en een lekkerdere smaak van beiden.

Meer genieten van vlees met een keurmerk

Met het keurmerk Label Rouge is het in Zandvoort dubbel genieten. Niet alleen stelt het je in staat hoogstaande kwaliteit kip en ei te kunnen eten. Maar ook draagt je keuze voor het kopen van producten van dit label bij aan het behouden van betere leefomstandigheden van het dier en minder belasting van het milieu. Dit alles komt niet alleen je smaak, maar ook je geweten ten goede.