bouwbestek

Wanneer je een bouwbestek wilt maken, moeten daar allerlei technische specificaties en algemene bepalen in naar voren komen. Het is belangrijk om het bouwbestek in orde te hebben voor de gehele begeleiding tijdens het bouwproject. Eigenlijk is bijna alles omtrent de bouw of verbouw in het document opgenomen. Hieraan zijn ook afspraken verbonden. Als er bijvoorbeeld een verschil van mening is tussen betrokkenen kan een bouwbestek uitkomst bieden doordat hier alles duidelijk in omschreven staat. Het heeft dus allerlei belangrijke functies. Zo is het een communicatiemiddel, een leidraad voor de uitvoering van het project en ook een controlemiddel. Een multifunctioneel document dus.

 

 

Wat zijn de eisen van een bouwbestek?

Er zijn allerlei eisen waaraan een bouwbestek moet voldoen. Ten eerste is het van belang dat er sprake is van de zogeheten contractuele gelijkwaardigheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aannemer het werk uitvoert zoals dat beschreven is in het bestek. Daar tegen over staat dat hij niet verantwoordelijk is voor wat er dan in het bestek staat.

Verder moet de informatie in het bouwbestek ondubbelzinnig beschrijven zijn. Dit betekent dat het feitelijk moet staan beschreven en er geen verschil van mening mogelijk is. Vaak is het daarom belangrijk om de verwijzen naar tekeningen om het een en ander duidelijk te maken. Daarbij moet de informatie over meten helder staan omschreven. Hoe je iets gaat meten maakt namelijk veel uit en het mag dus niet voor meerdere uitleggen vatbaar zijn.

Daarnaast moet de informatie in het bouwbestek helemaal aansluiten op het ontwerp. Dat wil zeggen dat de eisen in het bouwbestek duidelijk naar voren moeten komen.

Ten slotte is een andere eis dat er sprake moet zijn van de zogeheten kostenhomogeniteit. Als er bijvoorbeeld meer of minder werk wordt uitgevoerd moet het op een makkelijke manier te berekenen zijn wat dit betekent voor de kosten van het project.

Een bouwbestek moet dus kortgezegd aan vier eisen voldoen.